подсчитана денежная сумма за поставленную сельскохозяйственную продукцию

подсчитана денежная сумма за поставленную сельскохозяйственную продукцию
už patiektą žemės ūkio produkciją apskaičiuota pinigų suma statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Pinigų suma, apskaičiuota pagal sutartą kainą, atsižvelgiant į patiektos žemės ūkio produkcijos kokybę, atsiskaitymo terminą, priemoką už pagrindinius kokybės reikalavimus viršijančią žemės ūkio produkciją, nuoskaitą už šios produkcijos kokybės pagerinimą iki atitikties nustatytiems kokybės reikalavimams ir kitas žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445563&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. amount calculated for agricultural products sold rus. подсчитана денежная сумма за поставленную сельскохозяйственную продукцию ryšiai: susijęs terminasžemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis susijęs terminasžemės ūkio produkcija šaltinis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 38-1837)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”